Vỏ, bã hạt điều (tấn)

Giá liên hệ

– Bã vỏ hạt điều ép lấy dầu và làm chất đốt.
– Liên hệ trực tiếp để có giá tốt

* Lưu ý: Website demo cho mục đích giáo dục, không phải là trang web bán hàng thật. Hình ảnh sản phẩm được sao chép từ website nongsanbinhphuoc, nongsantaynguyen, …

Mã: VBA01 Danh mục: ,