hinh truong ric

VUI LÒNG LIÊN HỆ

TRỤ SỞ CHÍNH
KHOA KINH TẾ – TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU
– Số 1428, Đường Phú Riềng Đỏ, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.
– Điện thoại: 0271.3880.591; Email: info@khoakinhte.com
– Zalo: 0911.680.689; Fanpage: caodangcongnghiepcaosu/

CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
– Số 1428, Đường Phú Riềng Đỏ, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.
– Điện thoại: 0271.3880.591; Email: info@khoakinhte.com
– Zalo: 0911.680.689; Fanpage: caodangcongnghiepcaosu/

CHI NHÁNH HÀ NỘI
– Số 1428, Đường Phú Riềng Đỏ, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.
– Điện thoại: 0271.3880.591; Email: info@khoakinhte.com
– Zalo: 0911.680.689; Fanpage: caodangcongnghiepcaosu/

CHI NHÁNH TẠI VŨNG TÀU
– Số 1428, Đường Phú Riềng Đỏ, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.
– Điện thoại: 0271.3880.591; Email: info@khoakinhte.com
– Zalo: 0911.680.689; Fanpage: caodangcongnghiepcaosu/

CHI NHÁNH TẠI NƯỚC NGOÀI
– Số 1428, Đường Phú Riềng Đỏ, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.
– Điện thoại: 0271.3880.591; Email: info@khoakinhte.com
– Zalo: 0911.680.689; Fanpage: caodangcongnghiepcaosu/